Cru Family en een veilig sportklimaat

De Amsterdam Crusaders staan bekend als een “family”. Over het algemeen voelt iedereen zich fijn binnen die familie Binnen die familie gebeuren natuurlijk wel eens dingen die niet door de beugel kunnen. Hier vind je een aantal voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag. Zoals binnen een normale familie zou je alle familieleden op hun ongewenste gedrag of handeling moeten kunnen aanspreken. Soms komt er een situatie voor waarbij dit niet mogelijk is of waar je je niet veilig voelt dit handelen bespreekbaar te maken. Uiteraard kan iedereen, ook de ouders en/of begeleiders van de Cru jeugdspelers altijd terecht bij de leden van het bestuur (bestuur@crusaders.nl). Echter als er om wat voor reden dan niemand is waarbij je terecht kunt of je comfortabel bij voelt, kun je je altijd richten tot de Vertrouwenscontact persoon. Je kunt deze bereiken via email vertrouwen@crusaders.nl.

Het bestuur selecteert coaches en vrijwilligers op zo zorgvuldig mogelijke wijze. Voordat de coaches worden aangesteld, met name degene die met jeugd werken, worden zij gevraagd een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen. Deze VOG wordt kosteloos via de vereniging aangevraagd voor de vrijwilligers. Voor sport begeleiders bestaat sinds 2011 vanuit het NOC*NSF een richtlijn met betrekking tot gedragsregels.

Samen, als Cru Family, streeft iedereen er naar een zo prettig en veilig mogelijke omgeving te scheppen waarin iedereen zich goed voelt. Lees de algemene regels voor de omgang met elkaar. Voor de ontwikkeling van de jeugd is het belangrijk dat iedereen zich aan omgangsregels en -vormen houdt, zodat een ieder zich nog meer welkom voelt binnen de Cru family!