Cru Family en een veilig sportklimaat

Vertrouwenspersoon

De Amsterdam Crusaders staan bekend als een echte “family” en over het algemeen voelt iedereen zich fijn binnen die familie. Echter kan er soms een situatie ontstaan waarbij dit niet mogelijk is of waar je je niet veilig bij voelt. Als er om wat voor reden dan ook jij je niet veilig of comfortabel voelt kun je terecht bij de vertrouwenspersoon van de Crusaders.

De Amsterdam Crusaders hebben Jerrel Alfarez, een ervaren lid van 38 jaar, aangesteld als hun nieuwe vertrouwenspersoon. Jerrel zal verantwoordelijk zijn voor het behandelen van eventuele klachten of incidenten binnen de club en zal een belangrijke rol spelen in het behouden van een positieve en veilige omgeving voor alle leden van de organisatie. Jerrel’s jarenlange ervaring binnen de club maakt hem de perfecte kandidaat voor deze rol. Wil jij Jerrel bereiken, je kunt hem e-mailen op j.alfarez47@gmail.com of bereiken via de club zelf. We zijn blij dat Jerrel zich aan ons team heeft toegevoegd en zijn er zeker van dat hij een grote bijdrage zal leveren aan de club.

Coaches en begeleiders

Het bestuur selecteert coaches en vrijwilligers op zo zorgvuldig mogelijke wijze. Voordat de coaches worden aangesteld, met name degene die met jeugd werken, worden zij gevraagd een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen. Deze VOG wordt kosteloos via de vereniging aangevraagd voor de vrijwilligers. Voor sport begeleiders bestaat sinds 2011 vanuit het NOC*NSF een richtlijn met betrekking tot gedragsregels.

Samen, als Cru Family, streeft iedereen er naar een zo prettig en veilig mogelijke omgeving te scheppen waarin iedereen zich goed voelt. Lees de algemene regels voor de omgang met elkaar. Voor de ontwikkeling van de jeugd is het belangrijk dat iedereen zich aan omgangsregels en -vormen houdt, zodat een ieder zich nog meer welkom voelt binnen de Cru family!