Beste Crusaders,

Op dinsdag 13 oktober heeft het kabinet nieuwe Corona maatregelen afgekondigd. In het kielzog van het kabinet heeft ook de AFBN maatregelen uitgeschreven. De belangrijkste daarvan is het opnieuw opschorten van de competitie tot 21 februari 2021 en het verbod op het spelen van wedstrijden tot in ieder geval 10 november van dit jaar. Hopelijk kunnen we na 10 november wel weer vriendschappelijke wedstrijden spelen. De Benelux competitie voor Junior Tackle zal waarschijnlijk worden gespeeld in toernooi vorm of als zgn “bowlgames”

Gelukkig blijven er mogelijkheden om te trainen. De peewees, cubs en cadets kunnen op de normale wijze trainen. Voor Junior Tackle kunnen in ieder geval de spelers tot en met 17 jaar op vertrouwde manier trainen. Het trainen voor de spelers boven de 18, ook de senioren, ligt iets ingewikkelder. De coaches zullen hun teams hierover nog verder inlichten. Binnen de Crusaders is Belinda Bryan de Corona coordinator. Zij zal zoveel mogelijk, in samenwerking met de coaches, voor de training controleren of spelers klachtenvrij zijn.

Hier de regels zoals door de overheid en AFBN zijn uitgevaardigd en dus ook voor ons gelden:

Voor leden tot 18 jaar geldt (lees: tot en met 17 jaar):
• Sporten in teamverband is toegestaan

Voor leden van 18 jaar en ouder geldt
• Sporten mag alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen op 1,5 meter afstand; dit maximaal aantal is exclusief de coach en/of staff

Voor alle leeftijdscategorieën geldt:
• Alle wedstrijden zijn verboden tot en met 10 november 2020
• Alle sportkantines zijn gesloten
• Alle kleedruimtes en douches zijn gesloten
• De coach of staff houdt te allen tijde 1,5 meter afstand van de leden
• Geadviseerd wordt door coach en/of staff om een mondkapje te gebruiken
• Onderlinge wedstrijden binnen de eigen vereniging binnen de eigen leeftijdscategorie is toegestaan
• Voor de start van de training vindt er door de corona coördinator ter plaatse een gezondheidscheck plaats; stel nogmaals de vraag of men verkouden is, hoesterig is, keelpijn heeft of koorts heeft. Indien 1 van de vragen bevestigend beantwoord wordt, stuurt de corona coördinator het desbetreffende lid naar huis
• Indien een lid van het huishouden in afwachting is van de uitslag van een test blijft het lid thuis tot de uitslag bekend is
• Indien iemand in het huishouden besmet is met COVID-19 blijft men thuis
• Indien iemand in het huishouden koorts heeft of benauwdheidsklachten blijft men thuis
Het is opnieuw geen fijn nieuws, maar in ieder geval blijven er mogelijkheden om te trainen. Hopelijk gaat deze situatie na deze maand weer verbeteren.

Het bestuur wil verder mee delen dat voorzitter Paul van der Kolff helaas, om gezondheidsredenen, zich hopelijk tijdelijk heeft moeten terugtrekken uit zijn functie. Voorlopig zal Menno Gibson de functie van voorzitter vervullen.
Wij wensen Paul een voorspoedig herstel!

Met sportieve groeten en veel gezondheid toegewenst.

Het Bestuur