Beste Crusader,

Onlangs is voor huidig voorzitter Ronald Buys gebleken dat zijn privéomstandigheden, toegenomen werkdruk en activiteiten voor de Crusaders niet meer te combineren zijn, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van deze activiteiten. 
 
Hij heeft dan ook besloten zijn werkzaamheden voor de Crusaders, als voorzitter en coach per 1 september a.s. neer te leggen.
 
Wij vinden dit erg jammer, maar respecteren uiteraard zijn keuze en bedanken hem voor zijn inspanningen voor de club, w.o. het neerzetten van een nieuwe bestuursstructuur.
 
Robert von Gerhardt, een van de Crusaders oprichters, is bereid dit ad-interim over te nemen tot de volgende ALV stemming.

Met sportieve groet, 
Namens het bestuur en commissies van de Crusaders,
Huub en Carla