Amsterdam, 25-10-2017


Ongetwijfeld hebben jullie ervaren dat de club volop in beweging is. Er wordt een aantal slagen
gemaakt om de club professioneler te besturen. Eén van deze slagen betreft de inning van de
contributie. In het verleden kostte het vaak moeite alle contributies tijdig te innen. Dat willen we
graag verbeteren. Daarom zal vanaf komend jaar de inning worden uitbesteed aan ClubCollect,
een organisatie die ruime ervaring heeft met het innen van contributies. Voor alle duidelijkheid:
ClubCollect is geen incassobureau. Dit samenwerkingsverband levert zowel de leden als de
club voordelen op. Het voordeel voor jullie is het grote gebruiksgemak waarmee de betalingen
voldaan kunnen worden en de mogelijkheid om gespreid te betalen (voor gespreid betalen
wordt een klein bedrag in rekening gebracht).

Wat betekent dit samenwerkingsverband concreet?

ClubCollect neemt de administratieve verwerking van de contributie-inningen over.
ClubCollect zal via SMS en e-mail contact opnemen met alle leden (zorg er daarom voor dat
de ledenadministrateur recente en juiste gegevens van u heeft). De betaalverzoeken worden
verstuurd via SMS en e-mail. Door op een link te klikken komt u op uw persoonlijke betaalpagina
van ClubCollect en hier kunt u uw factuur inzien, downloaden en betalen. Hier kunt u ook
kiezen om uw contributie in één keer te betalen of in termijnen. De betalingen verlopen via
automatische incasso of via iDEAL. Gespreid betalen kan alleen via automatische incasso.
Een deel van uw persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) zal hiervoor
worden verstrekt aan ClubCollect en zullen alleen zichtbaar zijn voor de penningmeester,
voor ClubCollect en u als clublid. Deze verwerking is noodzakelijk ter uitvoering van het
lidmaatschap van de vereniging, meer specifiek de verwerking van betalingsgegevens voor
de verenigingscontributie. Deze verwerking zal plaatsvinden geheel conform de vereisten
onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp). U als clublid kunt erop
vertrouwen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen, niet voor andere doeleinden dan de
contributiebetaling worden gebruikt en nooit aan derden worden verstrekt voor commerciële
doeleinden. Meer informatie over de behandeling van persoonsgegevens door ClubCollect kunt
u vinden op https://clubcollect.com/legal/privacy-statement.html.

Wanneer u vragen heeft over bovenstaande neemt u dan contact op met de penningmeester/
ledenadministrateur. Voor meer informatie over ClubCollect verwijs ik u graag naar de website
www.clubcollect.com.