Na een zeer succesvol seizoen waarin Cru 2 kampioen van de AFBN Eerste Divisie is geworden en Cru 1 een sportief wat moeilijker seizoen achter de rug heeft is het tijd om het veld weer op te gaan. De aanloop naar seizoen 2019 zal er anders uit gaan zien dan voorheen. De coaches hebben samen gezeten en hebben “het Programma” geheel uitgestippeld. Van de trainingen tot de selectie Fall Game tot de Winter Bowl. Een programma waar je bij wilt zijn van een club waar je bij wilt horen!

Woensdag 5 september zal om 19.30 de kick-off van seizoen 2019 plaatsvinden in het oude clubhuis van de Amsterdam Crusaders! Tijdens deze meeting zal uitgelegd worden hoe de Crusaders Senioren 1 en 2 het seizoen 2019 aan zullen pakken. Zo zal er uitleg gegeven worden over de trainingen, de selectie Fall Game van zaterdag 13 oktober, de selectieprocedure en over de Winter Bowl van zaterdag 8 december.

Tot woensdag 5 september! Facebook event: https://bit.ly/2Low10s

Belangrijke data:

Woensdag 5 september, oude Crusaders clubhuis,19.30: KICK-OFF SEIZOEN 2019

Elke woensdag en vrijdag vanaf vrijdag 7 september, Crusaders veld,19.30-21.30: TRAINING

Zaterdag 13 oktober, Crusaders veld: SELECTIE FALL GAME

Zaterdag 8 december. Crusaders veld: WINTER BOWL (CRU 1 EN CRU 2)

*ENGLISH*

After a very successful season in which Cru 2 became champion of the AFBN First Division and Cru 1 had a little bit more trouble finding success on the field it is once again time to step out on the field. The run up to season 2019 will be different than before. The coaches have convened and have written out “the Program”. From the practices to the selection Fall Game to the Winter Bowl. A program you want to be in at a club you want to join!

The kick-off of season 2019 will be on wednesday, september 5th at 19.30 at the old Crusaders clubhouse. The meeting will be to inform you on how the Crusaders Seniors 1 and 2 will attack season 2019. During the meeting there will be more information on the practices, the Selection Fall Game on saturday october 13th, the selection procedure and the Winter Bowl on saturday december 8th.

See you on wednesday, september 5th! Facebook event: https://bit.ly/2Low10s

Important dates:

Wednesday, september 5th, old Crusaders clubhouse, 19.30: KICK-OFF SEASON 2019

Every wednesday and friday, starting friday september 7th, Crusaders field, 19.30-21.30: PRACTICE

Saturday, october 13th, Crusaders field: SELECTION FALL GAME

Saturday, december 8th, Crusaders field: WINTER BOWL (CRU 1 AND CRU 2)